دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

فروش و اجرای سقف عرشه فولادی

قیمت فروش و اجرای سقف عرشه فولادی امروز: ۲۷ دی ۱۳۹۹

در این صفحه می‌توانید برآورد قیمت متریال و دستمزد اجرای سقف عرشه فولادی را به تفکیک ضخامت ورق‌های مختلف ملاحظه بفرمایید و درصورت نیاز پیش‌فاکتور آن را چاپ کنید.

برای محاسبه اختصاصی هزینه‌های پروژه، اینجا را کلیک کنید:

شرحواحدمقدارقیمت واحدقیمت کلتوضیحات
فروش ورق عرشه فولادی به ضخامت ۰/۷ میلیمتر+حمل تا کارخانه کیلوگرم ۷.۵ ۲۷,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ ورق ازنوع گرید A با زینک ۱۲۰ فولادپایه SGC340 از کارخانجات هفت الماس - تاراز - سمنان - شهرکرد - روی اندود
رول فرمینگ درجه یک ورق متال دک کیلوگرم ۷.۵ ۱۰۰ ۷۵۰ با دستگاه فول اتومات تایوانی نسل پنجم -بادیتیل SDI
فروش گل میخ و حلقه سرامیکی عدد ۲ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ استاندارد ۱۴۵۵۵ و ۱۳۹۱۸ و AWS d1.1
فروش فلاشینگ دو خم به ابعاد ۵-۱۳-۲ و تسمه‌های مهار متر مربع ۰.۴۵ ۲۴,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ به همراه نک مقاومتی
فروش مش آماده قطر ۸ فواصل ۲۰ کیلوگرم ۵.۵ ۱۱,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰ میلگرد درجه یک - قزوین و کاشان ...
میخ چاشنی صفحه برش و پیچ متر مربع ۱.۵ ۱,۵۰۰ ۲,۲۵۰ میخ و چاشنی انفجاری husel
حمل ورق و گلمیخ و تجهیزات متر مربع ۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ کرایه حمل در تهران لحاظ شده است
دستمزد اجرا از مرحله تهیه نقشه شاپ تا مرحله بتن‌ریزی به صورت صفر تا صد مترمربع ۱ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ این پیش‌فاکتور فقط فروش و دستمزد اجرا، و فاقد هزینه جرثقیل و ژنراتور است
جمع کلمتر مربع۱۳۰۸,۸۰۰ تومان

شرحواحدمقدارقیمت واحدقیمت کلتوضیحات
فروش ورق عرشه فولادی به ضخامت ۰/۸ میلیمتر + حمل تا کارخانه کیلوگرم ۸.۵ ۲۷,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰ ورق ازنوع گرید A با زینک ۱۲۰ فولادپایه SGC340 از کارخانجات هفت الماس - تاراز - سمنان - شهرکرد - روی اندود
رول فرمینگ درجه یک ورق متال دک کیلوگرم ۸.۵ ۱۰۰ ۸۵۰ با دستگاه فول اتومات تایوانی نسل پنجم - با دیتیل SDI
فروش گل میخ و حلقه سرامیکی عدد ۲ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ استاندارد ۱۴۵۵۵ و ۱۳۹۱۸ و AWS d1.1
فروش فلاشینگ دو خم به ابعاد ۵-۱۳-۲ و تسمه‌های مهار مترمربع ۰.۴۵ ۲۴,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ به همراه نک مقاومتی
فروش مش آماده قطر ۸ فواصل ۲۰ کیلوگرم ۵.۵ ۱۱,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰ میلگرد درجه یک - قزوین و کاشان ...
میخ چاشنی صفحه برش و پیچ متر مربع ۱.۵ ۱,۵۰۰ ۲,۲۵۰ میخ و چاشنی انفجاری husel
حمل ورق و گلمیخ و تجهیزات متر مربع ۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ کرایه حمل در تهران لحاظ شده است
دستمزد اجرا از مرحله تهیه نقشه شاپ تا مرحله بتن‌ریزی به صورت صفر تا صد مترمربع ۱ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ این پیش‌فاکتور فقط فروش و دستمزد اجرا، و فاقد هزینه جرثقیل و ژنراتور است
جمع کلمتر مربع۱۳۳۵,۹۰۰ تومان

شرحواحدمقدارقیمت واحدقیمت کلتوضیحات
فروش ورق عرشه فولادی به ضخامت ۰٫۹ میلیمتر + حمل تا کارخانه کیلوگرم ۹.۵ ۲۷,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ ورق ازنوع گرید A با زینک ۱۲۰ فولادپایه SGC340 از کارخانجات هفت الماس - تاراز - سمنان - شهرکرد - روی اندود
رول فرمینگ درجه یک ورق متال دک کیلوگرم ۹.۵ ۱۰۰ ۹۵۰ با دستگاه فول اتومات تایوانی نسل پنجم - با دیتیل SDI
فروش گل میخ و حلقه سرامیکی عدد ۲ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ استاندارد ۱۴۵۵۵ و ۱۳۹۱۸ و AWS d1.1
فروش فلاشینگ دو خم به ابعاد ۵-۱۳-۲ و تسمه‌های مهار مترمربع ۰.۴۵ ۲۴,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ به همراه نک مقاومتی
فروش مش آماده قطر ۸ فواصل ۲۰ کیلوگرم ۵.۵ ۱۱,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰ میلگرد درجه یک - قزوین و کاشان ...
میخ چاشنی صفحه برش و پیچ مترمربع ۱.۵ ۱,۵۰۰ ۲,۲۵۰ میخ و چاشنی انفجاری husel
حمل ورق و گلمیخ و تجهیزات مترمربع ۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ کرایه حمل در تهران لحاظ شده است
دستمزد اجرا از مرحله تهیه نقشه شاپ تا مرحله بتن‌ریزی به صورت صفر تا صد مترمربع ۱ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ این پیش‌فاکتور فقط فروش و دستمزد اجرا، و فاقد هزینه جرثقیل و ژنراتور است
جمع کلمتر مربع۱۳۶۳,۰۰۰ تومان

شرحواحدمقدارقیمت واحدقیمت کلتوضیحات
فروش ورق عرشه فولادی به ضخامت ۱ میلیمتر + حمل تا کارخانه کیلوگرم ۱۰.۵ ۲۷,۰۰۰ ۲۸۳,۵۰۰ ورق ازنوع گرید A با زینک ۱۲۰ فولادپایه SGC340 از کارخانجات هفت الماس - تاراز - سمنان - شهرکرد - روی اندود
رول فرمینگ درجه یک ورق متال دک کیلوگرم ۱۰.۵ ۱۰۰ ۱,۰۵۰ با دستگاه فول اتومات تایوانی نسل پنجم - با دیتیل SDI
فروش گل میخ و حلقه سرامیکی عدد ۲ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ استاندارد ۱۴۵۵۵ و ۱۳۹۱۸ و AWS d1.1
فروش فلاشینگ دو خم به ابعاد ۵-۱۳-۲ و تسمه‌های مهار مترمربع ۰.۴۵ ۲۴,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ به همراه نک مقاومتی
فروش مش آماده قطر ۸ فواصل ۲۰ کیلوگرم ۵.۵ ۱۱,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰ میلگرد درجه یک - قزوین و کاشان ...
میخ چاشنی صفحه برش و پیچ مترمربع ۱.۵ ۱,۵۰۰ ۲,۲۵۰ میخ و چاشنی انفجاری husel
حمل ورق و گلمیخ و تجهیزات مترمربع ۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ کرایه حمل در تهران لحاظ شده است
دستمزد اجرا از مرحله تهیه نقشه شاپ تا مرحله بتن‌ریزی به صورت صفر تا صد مترمربع ۱ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ این پیش‌فاکتور فقط فروش و دستمزد اجرا، و فاقد هزینه جرثقیل و ژنراتور است
جمع کلمتر مربع۱۳۹۰,۱۰۰ تومان

شرحواحدمقدارقیمت واحدقیمت کلتوضیحات
فروش ورق عرشه فولادی به ضخامت ۱٫۲ میلیمتر + حمل تا کارخانه کیلوگرم ۱۲.۵۰ ۲۷,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰ ورق ازنوع گرید A با زینک ۱۲۰ فولادپایه SGC340 از کارخانجات هفت الماس - تاراز - سمنان - شهرکرد - روی اندود
رول فرمینگ درجه یک ورق متال دک کیلوگرم ۱۲.۵۰ ۱۹۰ ۲,۳۷۵ با دستگاه فول اتومات تایوانی نسل پنجم - با دیتیل SDI
فروش گل میخ و حلقه سرامیکی عدد ۲ ۸,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ استاندارد ۱۴۵۵۵ و ۱۳۹۱۸ و AWS d1.1
فروش فلاشینگ دو خم به ابعاد ۵-۱۳-۲ و تسمه‌های مهار مترمربع ۰.۴۵ ۲۴,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ به همراه نک مقاومتی
فروش مش آماده قطر ۸ فواصل ۲۰ کیلوگرم ۵.۵ ۱۱,۰۰۰ ۶۰,۵۰۰ میلگرد درجه یک - قزوین و کاشان ...
میخ چاشنی صفحه برش و پیچ مترمربع ۱.۵ ۱,۵۰۰ ۲,۲۵۰ میخ و چاشنی انفجاری husel
حمل ورق و گلمیخ و تجهیزات مترمربع ۱ ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ کرایه حمل در تهران لحاظ شده است
دستمزد اجرا از مرحله تهیه نقشه شاپ تا مرحله بتن‌ریزی به صورت صفر تا صد مترمربع ۱ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ این پیش‌فاکتور فقط فروش و دستمزد اجرا، و فاقد هزینه جرثقیل و ژنراتور است
جمع کلمتر مربع۱۴۴۵,۴۲۵ تومان