دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

قیمت ورق عرشه فولادی

در این صفحه می‌توانید قیمت روزانه ورق عرشه فولادی را با ضخامت‌های مختلف بررسی کنید.

محاسبه قیمت ورق عرشه فولادی ۱ آبان ۱۴۰۰

محاسبه آنلاین وزن و قیمت ورق عرشه فولادی
تولید کننده: طول:
ضخامت: عرض:
عرض مفید: گام ورق:
محاسبه قیمت وزن تقریبی هر برگ: 
قیمت هر کیلو: 
مبلغ نهایی: 
نامضخامتعرضمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق عرشه فولادی۰٫۷۱۰۰۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۹۱۵۰
ورق عرشه فولادی۰٫۷۱۲۵۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۹۱۵۰
ورق عرشه فولادی۰٫۸۱۰۰۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۸۹۰۰
ورق عرشه فولادی۰٫۸۱۲۵۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۸۹۰۰
ورق عرشه فولادی۰٫۹۱۰۰۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۸۹۰۰
ورق عرشه فولادی۰٫۹۱۲۵۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۸۹۰۰
ورق عرشه فولادی۱۱۰۰۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۸۹۰۰
ورق عرشه فولادی۱۱۲۵۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۸۹۰۰
ورق عرشه فولادی۱٫۲۱۰۰۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۹۰۵۰
ورق عرشه فولادی۱٫۲۱۲۵۰شهرک صنعتی شمس‌آبادکیلوگرم۲۹۰۵۰