دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

قیمت گلمیخ

گلمیخ سقف عرشه فولادی

نامابعادمشخصاتتصویرآخرین قیمت (تومان)
گلمیخ۱۹ × ۷۵به همراه سرامیک فلاشینگ
۶۰۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۰۰به همراه سرامیک فلاشینگ

۷۶۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۱۰به همراه سرامیک فلاشینگ
۷۹۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۱۵به همراه سرامیک فلاشینگ
۸۰۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۲۰به همراه سرامیک فلاشینگتماس بگیرید
گلمیخ۱۹ × ۱۵۰به همراه سرامیک فلاشینگتماس بگیرید

سرامیک نیم دنده جهت اجرای گلمیخ‌های پله