دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان اداری صنایع فولاد آلیاژی تهران

ساختمان اداری صنایع فولاد آلیاژی تهران

کارفرما: جناب آقای مهندس لیلازی

متراژ: ۱۰۰۰ متر مربع