دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان بلوار فردوس

ساختمان بلوار فردوس

کارفرما: جناب آقای مهندس کوه‌کن

متراژ: ۱۰۰۰ متر مربع