دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان شهرک صنعتی گلگون

ساختمان شهرک صنعتی گلگون

کارفرما: جناب آقای مهندس صفایی و مهندس اقبالی

متراژ: ۸۰۰ متر مربع