دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان عرفان – ۲

ساختمان عرفان - ۲

کارفرما: جناب آقای دکتر توکلی و آقای مهندس رمضان‌نژاد

متراژ: ۸۷۰ متر مربع