دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان ویلایی شمشک

ساختمان ویلایی شمشک

کارفرما: جناب آقای مهندسی کیاشمشکی

متراژ: ۱۲۰۰ متر مربع