دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

پروژه مسکونی شهید خرازی

پروژه مسکونی شهید خرازی

کارفرما: بنیاد تعاون سپاه

متراژ: ۴۵۰۰۰ متر مربع