دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

کارخانه قارچ صفادشت

کارخانه قارچ صفادشت

کارفرما: آقایان مهندس شاهی و زرگر

متراژ: ۷۰۰ متر مربع